Kto chce doświadczyć czegoś nowego, musi opuścić dobrze znane drogi. Powinien szukać nowych możliwości, uczyć się rzeczy, których dotąd nie znał. W ścisłym kontakcie z przyrodą pomagamy zespołom odnaleźć nowe formy współpracy. Ludzi zajmujących kierownicze stanowiska wspieramy w wypracowaniu nowych metod zarządzania. W tym kontekście konfrontujemy uczestników naszych seminariów z sytuacjami wymagającymi działań ściśle przemyślanych i zaplanowanych jak również kroków intuicyjnych. Szczególnie te ostatnie stopniowo zbliżają do przełamania wewnętrznych barier i przekroczenia własnych granic. W porozumieniu z wykwalifikowanymi psychologami, trenerami i pedagogami, z którymi współpracujemy, jesteśmy zdania, że najważniejszymi elementami podczas realizacji programów z cyklu team building są:  

• CZAS PRZED – czyli intensywne przygotowanie konspektu zajęć w kontakcie z naszymi klientami poprzez wywiad lub ankietę,

• CZAS PO – czyli szczegółowa, refleksyjna analiza przeżytych podczas programu sytuacji i przeniesienie wyciągniętych wniosków na płaszczyznę życia zawodowego.
Rezultat to konkretna wiedza i doświadczenie, które rozwiną skrzydła Państwa pracowników otwierając nowe możliwości – trwała korzyść dla Państwa firmy!!
 
     
 
     
 
     
 
 
 

Parki Linowe  I  Imprezy Integracyjne  Budowa Parków Linowych  Programy dla Szkół  Kontakt   

                                                                                    Projekt, zdjęcia, utrzymanie i wykonanie strony www - Marek Landowski - www.marlan.pl