- -

Aktualności
2011-05-08

Od wrze?nia 2010 roku w Parku Linowym na Równicy dysponujemy systemem ci?g?ej asekuracji, który umo?liwia m?odszym dzieciom bezpieczn? zabaw? na wszystkich trasach wy?szych.Jest to system w pe?ni bezpieczny i cieszy si? zaufaniem i popularno?ci? w?ród rodziców i nauczycieli. Serdecznie zapraszamy - Pa?stwa FUNTOUR w trosce o bezpiecze?stwo.PePE123


 

 
 
 

Parki Linowe  I  Imprezy Integracyjne  Budowa Parków Linowych  Programy dla Szkół  Kontakt   

                                                                                    Projekt, zdjęcia, utrzymanie i wykonanie strony www - Marek Landowski - www.marlan.pl